Rejestracja i zapisy do lekarzy

Wszyscy pacjenci rezerwujący pierwszą wizytę on-line, mają prawo do 20% zniżki podczas pierwszej wizyty u lekarza dowolnej specjalności lub u higienistki stomatologicznej. Zachęcamy Państwa do korzystania z e-mailowego sposobu zapisów w Klinice TRIO-DENT. Jednocześnie prosimy po zakończonej wizycie u lekarza lub higienistki zgłosić fakt rezerwacji pierwszej wizyty on - line, aby uzyskać promocyjny rabat cenowy. Zniżki nie sumują się.

Zniżka jest jednorazowa i dotyczy pierwszej wizyty w klinice.

* pola wymagane

Dane osobowe ujawniane w Formularzu są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.) po wyrażeniu przez potencjalnego Pacjenta zgody na ich wykorzystanie i przetwarzanie. Udzielenie zgody następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystywanie jest udzielana na rzecz Trio-Dent s.j. w celu świadczenia usług stomatologicznych , wewnętrznych celów statystycznych oraz marketingowych.
Administratorem danych osobowych jest Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczna Trio-Dent s.j. z siedzibą w Warszawie ul.Polna3
Każdy użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia poprzez wysłanie na adres Spółki stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska użytkownika.