Publikacje Dr Perendyk

Publikacje w mediach i w prasie

Metodyka wykonania i zalety przykręcanych konstrukcji protetycznych w przypadku braków skrzydłowych [LINK]

Kompleksowe leczenie implantoprotetyczne w oparciu o aktualnie obowiązujące protokoły (MIST,PDD, II-IL) [LINK]

Algorytmy postępowania dla wykonywania indywidualnych rozwiązań protetycznych – część 1: łączniki indywidualne [LINK]

Algorytmy postępowania dla wykonywania indywidualnych rozwiązań protetycznych – cz. II: Suprastruktury przykręcane [LINK] 

Zespołowe postępowanie terapeutyczne w przypadku wrodzonej hipodoncji siekaczy bocznych w szczęce [LINK] 

Alternatywne leczenie implantoprotetyczne w przypadku wrodzonej hipodoncji siekaczy bocznych w szczęce [LINK] 

Protetyka. Ilustrowany atlas do pracy z pacjentem – Wydawnictwo RAABE 2010 wydanie XXI

Zespołowe postępowanie terapeutyczne w przypadku wrodzonej hipodoncji siekaczy bocznych w szczęce. Cosmetic – International Magazine of Aesthetic Medicine & Dentistry – 1_2016 wydanie polskie  [LINK] 

Metodyka wykonania i zalety przykręcanych konstrukcji protetycznych w przypadku braków skrzydłowych, Implants – International magazine of oral implantology, 10/2015, 16-23  [LINK] 

Algorytmy postępowania dla wykonania indywidualnych rozwiązań protetycznych – cz. 1: suprastruktury przykręcane. Digital – International Magazine of Digital Dentistry, wydanie polskie 1_2015, s: 6-13  [LINK] 

Algorytmy postępowania dla wykonania indywidualnych rozwiązań protetycznych – cz. 1: łączniki indywidualne, CAD/CAM international magazine of digital dentistry, Dental Tribune International, 4/2014 – wydanie polskie, s: 18-24  [LINK] 

Protetyka. Problemy i rozwiązania – Wydawnictwo RAABE 2011

Sterylizacja i dezynfekcja w gabinecie stomatologicznym. Vita 2011-9,21.

Protetyka. Ilustrowany atlas do pracy z pacjentem – Wydawnictwo RAABE 2011 wydanie XXX

Protetyka. Ilustrowany atlas do pracy z pacjentem – Wydawnictwo RAABE 2011 wydanie XXIX

Kompleksowe leczenie implantologiczne w oparciu o aktualnie obowiązujące protokoły (MIST, PDD, II-IL) – Identity Poland 2011 – 1; 4-9.

Protetyka. Ilustrowany atlas do pracy z pacjentem – Wydawnictwo RAABE 2010 wydanie XXVIII

Protetyka. Ilustrowany atlas do pracy z pacjentem – Wydawnictwo RAABE 2010 wydanie XXVII

Protetyka. Ilustrowany atlas do pracy z pacjentem – Wydawnictwo RAABE 2010 wydanie XXVI

Protetyka. Ilustrowany atlas do pracy z pacjentem – Wydawnictwo RAABE 2010 wydanie XXV

Protetyka. Ilustrowany atlas do pracy z pacjentem – Wydawnictwo RAABE 2010 wydanie XXIV

Protetyka. Ilustrowany atlas do pracy z pacjentem – Wydawnictwo RAABE 2010 wydanie XXII

Protetyka. Ilustrowany atlas do pracy z pacjentem – Wydawnictwo RAABE 2010 wydanie XXI

Protetyka. Ilustrowany atlas do pracy z pacjentem – Wydawnictwo RAABE 2009 wydanie XIX

Rewizja leczenia endodontycznego zęba 35 spowodowana niewłaściwym określeniem długości roboczej podczas pierwotnego leczenia kanałowego – Endodoncja krok po kroku RAABE 2009 C.9.3 13-9.

Rewizja leczenia zęba 17 z ubytkiem w obrębie ściany dystalnej – Endodoncja krok po kroku RAABE 2009 C.2.2. 5-9.

Uwarunkowania anatomiczno-czynnościowe i leczenie okołowszczepowe, Implantoprotetyka OSIS, 2/2014, s. 7-13  [LINK] 

Znieczulenie ogólne w ambulatoryjnej prywatnej praktyce stomatologicznej – wskazania do leczenia, podstawy kwalifikacji pacjenta oraz warunki, jakim powinien odpowiadać gabinet zabiegowy – Stomatol. Współcz. 2002; [9] supl. 2: 27-29.  [LINK] 

Zastosowanie radiografii cyfrowej we wczesnej diagnostyce próchnicy powierzchni stycznych w uzębieniu pacjentów w wieku rozwojowym. Usefulness of digital radiography in early diagnostics of caries of contact surfaces in dentition of children and youths. – Stomatol. Współcz. 1998; 5(2): 111-113.  [LINK] 

Stan zdrowotny uzębienia stałego u 12-letnich dzieci z markoregionu Warszawy. Czasopismo stomatologiczne, 1_2018, s: 32-36   [LINK] 

Kliniczna wartość pomiarów długości kanałów korzeniowych za pomocą endometru oporowego typu MEDITHERM LX-2. Clinical worth of measurements of root canals length using odontometry device Meditherm. – Stomatol. Współcz. 1995; 2(6): 548-552.  [LINK] 

Stan zdrowotny uzębienia stałego u dzieci 12 letnich z makroregionu Warszawy – badania porównawcze. Health status of permanent dentition in 12 year old children from Warsaw region – comparative study. – Stomatol. Współcz. 1995; 2(2): 119-121.  [LINK] 

Bilans uzębienia stałego u 12-letnich dzieci z makroregionu Warszawy – badania porównawcze. Czasopismo stomatologiczne 10_1994, s: 690-694  [LINK] 

Bilans uzębienia stałego u dzieci 12-letnich z makroregionu Warszawy – badania porównawcze. – Prz. Stomatol. Wieku Rozw. 1994; (6/7).  [LINK] 

Publikacje Naukowe

 1. Perendyk J. – Metodyka wykonania i zalety przykręcanych konstrukcji protetycznych w przypadku braków skrzydłowych . Methodology of execution and the benefits of screw retained prosthetic frameworks in cases of side-wing teeth deficiencies – Implants . International Magazine Of Oral Implantology 2015 , Vol. 10 , 16-23
 2. Perendyk J. – Zespołowe postępowanie terapeutyczne w przypadku wrodzonej hipodoncji siekaczy bocznych w szczęce . Multidisciplinary team approach for treatment of congenital hypodontia of lateral incisors in the maxilla. International Magazine of Aesthetic Medicine and Dentistry 2016; (1) 26-36.
 3. Perendyk J. , Oksiński J. – Algorytmy postępowania dla wykonywania indywidualnych rozwiązań protetycznych
  2: Suprastruktury przykręcane.
  Algorithms of performing individual systemic prosthetic solutions for dental implants – part II: Screw retained frameworks. International Magazine of Digital Dentistry 2015; (1) 6-13.
 4. Perendyk J. – Alternatywne leczenie implantoprotetyczne w przypadku wrodzonej hipodoncji siekaczy bocznych w szczęce. Alternative implant-prosthetic treatment for congenital hypodontia of maxillary lateral incisors. International Magazine of Aesthetic Medicine and Dentistry 2015; (1) 6-12.
 5. Perendyk J. , Oksiński J. – Algorytmy postępowania dla wykonywania indywidualnych rozwiązań protetycznych –          część 1: łączniki indywidualne. Algorithms of performing individual systemic prosthetic solutions – part
  1: individual abutments. International Magazine of Digital Dentistry 2014; (4) 18-24.
 6. Laskus-Perendyk A., Perendyk J. – Kompleksowe leczenie implantologiczne w oparciu o aktualnie obowiązujące protokoły (MIST, PDD, II-IL). Identity Poland 2011 – 1; 4-9.
 7. Perendyk J. , Laskus A. – Rehabilitacja protetyczna pacjenta z brakiem międzyzębowym w szczęce z zastosowaniem uzupełnień stałych opartych na zębach własnych i implantach – Problemy i rozwiązania. – Wydawnictwo RAABE 2010. 1-11
 8. Perendyk J. Ilustrowany atlas do pracy z pacjentem. Wydawnictwo RAABE 2011 wydanie XXIX.
 9. Perendyk J. Ilustrowany atlas do pracy z pacjentem. Wydawnictwo RAABE 2011 wydanie XXX.
 10. Perendyk J. Ilustrowany atlas do pracy z pacjentem. Wydawnictwo RAABE 2010 wydanie XXI.
 11. Perendyk J. Ilustrowany atlas do pracy z pacjentem. Wydawnictwo RAABE 2010 wydanie XXII.
 12. Perendyk J. Ilustrowany atlas do pracy z pacjentem. Wydawnictwo RAABE 2010 wydanie XXIV.
 13. Perendyk J. Ilustrowany atlas do pracy z pacjentem. Wydawnictwo RAABE 2010 wydanie XXV.
 14. Perendyk J. Ilustrowany atlas do pracy z pacjentem. Wydawnictwo RAABE 2010 wydanie XXVI.
 15. Perendyk J. Ilustrowany atlas do pracy z pacjentem. Wydawnictwo RAABE 2010 wydanie XXVII.
 16. Perendyk J. Problemy i rozwiązania. Wydawnictwo RAABE 2010.
 17. Perendyk J. Ilustrowany atlas do pracy z pacjentem. Wydawnictwo RAABE 2009 wydanie XIX.
 18. Perendyk J. Ilustrowany atlas do pracy z pacjentem. Wydawnictwo RAABE 2009 wydanie XX.
 19. Perendyk J. Rewizja leczenia endodontycznego zęba 35 spowodowana niewłaściwym określeniem długości roboczej podczas pierwotnego leczenia kanałowego. Endodoncja krok po kroku. RAABE 2009 C.9.3 13-9.
 20. Perendyk J. Rewizja leczenia zęba 17 z ubytkiem w obrębie ściany dystalnej. Endodoncja krok po kroku. RAABE 2009 C.2.2. 5-9.
 21. Laskus-Perendyk A., Perendyk J.Uwarunkowania anatomiczno-czynnościowe i leczenie zapaleń okołowszczepowych. Anatomic and functional conditions and treatment of periimplantitis. Implantoprotetyka 2004; 5(2): 7-13.
 22. Perendyk J. Laskus-Perendyk A., G. Znieczulenie ogólne w ambulatoryjnej prywatnej praktyce stomatologicznej – wskazania do leczenia, podstawy kwalifikacji pacjenta oraz warunki, jakim powinien odpowiadać gabinet zabiegowy. Stomatol. Współcz. 2002; [9] supl. 2: 27-29.
 23. Wacińska-DrabińskaM. i inni , Perendyk J. – Kliniczna ocena wybranych materiałów kompozytowych stosowanych w zębach stałych niedojrzałych. Clinical evaluation of selected composite fillings used in prematured permanent teeth Nowa Stomatol. 1999; 4(3): 17-20.
 24. Piętowska M., Perendyk J., Stan zdrowotny uzębienia dzieci 6-letnich z makroregionu Warszawy. The health status of dentition in 6 year old children from Warsaw region. Prz. Wieku Rozw. 1999; (1): 33-36.
 25. Perendyk J., Goliński A. , Remiszewski A. – Zastosowanie radiografii cyfrowej we wczesnej diagnostyce próchnicy powierzchni stycznych w uzębieniu pacjentów w wieku rozwojowym. Usefulness of digital radiography in early diagnostics of caries of contact surfaces in dentition of children and youths. Współcz. 1998; 5(2): 111-113.
 26. Piętowska M., Perendyk J.- Stan zdrowotny uzębienia stałego u 12-letnich dzieci z makroregionu Warszawy. Health
  of the permanent dentition in twelve year olds from the Warsaw region. Czas. Stomatol. 1998; 51(1): 32-36.
 27. Perendyk J., Goliński A. , Remiszewski A. Przydatność radiografii cyfrowej w diagnostyce stomatologicznej pacjentów w wieku rozwojowym. Useufulness of digital radiography in dental diagnostic of children and youths. Nowa Stomatol. 1997; 2(1/2): 5-8.
 28. Wacińska-Drabińska M. i inni , Perendyk J. – Porównanie adaptacji wypełnień z amalgamatu srebra i materiałów kompozytowych w zębach stałych u dzieci. Comparison of adaptation of amalgam and composite restorations in young permanent molars. Prz. Wieku Rozw. 1998; (1): 32-34.
 29. Piętowska M. , Perendyk J. – Stan zdrowotny uzębienia dzieci 6-letnich z makroregionu Warszawy. Stomatol. 1998; 8(3): 34-36.
 30. Wacińska-Drabińska M. i inni , Perendyk J. – Kliniczna ocena wypełnień z amalgamatu srebra i materiałów kompozytowych w młodych zębach pierwszych trzonowych stałych. Clinical evaluation of amalgam and composite restorations in young permanent molars. Nowa Stomatol. 1996; 1(3/4): 15-17.
 31. Turska-Szybka A. i inni , Perendyk J. – Stan przyzębia dzieci 7-letnich z regionu warszawskiego. Mag. Stomatol. 1996; 6: 35-38.
 32. Goliński A. , Perendyk J. , Górska R. – Świadomość zdrowotna rodziców dzieci 12-letnich dotycząca zdrowia narządu żucia – badania ankietowe. Prz. Stomatol. Wieku Rozw. 1995; (3/4): 34-38.
 33. Goliński A. , Perendyk J. – Kliniczna wartość pomiarów długości kanałów korzeniowych za pomocą endometru oporowego typu MEDITHERM LX-2. Clinical worth of measurements of root canals length using odontometry device Meditherm. Stomatol. Współcz. 1995; 2(6): 548-552.
 34. Gordon A. i inni , Perendyk J. – Ocena warunków zgryzowych i stawów skroniowo-żuchwowych u dzieci 7- i 12-letnich – badania porównawcze. Stomatol. Wieku Rozw. 1995; (2): 34-38.
 35. Janicha J. i inni , Perendyk J. – Stan zdrowotny uzębienia stałego u dzieci 12 letnich z makroregionu Warszawy – badania porównawcze. Health status of permanent dentition in 12 year old children from Warsaw region – comparative study. Stomatol. Współcz. 1995; 2(2): 119-121.
 36. Laskus-Perendyk , Lenczewska – Kulikowska H. , Górska R. , Perendyk J. – Schorzenia błony śluzowej jamy ustnej związane z zaburzeniami ilościowymi i jakościowymi wydzielania śliny. Stomatol. 1995; 5(2): 36-42.
 37. Janicha J. i inni , Perendyk J. – Stan uzębienia stałego u dzieci 7-letnich z makroregionu Warszawy. Prz. Stomatol. Wieku Rozw. 1994/1995; (4/1): 18-20.
 38. Górska R. , Piekarczyk B. , Perendyk J. Marczak-Wojtyńska A. – Zmiany w jamie ustnej u 10-letniego pacjenta z rozpoznaniem chłoniaka złośliwego (lymphoma malignum lymphoplasmocyticum – opis przypadku. Mag. Stomatol. 1994; 4(10): 14-18.
 39. Szpringer-Nodzak M. , Wacińska –Drabińska M. , Grzybowska A. , Gordon A. , Perendyk J. i inni – Epidemiologia chorób i wad narządu żucia u dzieci z osoczowymi skazami krwotocznymi.
  Stomatol. Wieku Rozw. 1994; (6/7).
 40. Remiszewski A. i inni , Perendyk J. – Bilans uzębienia stałego u dzieci 12-letnich z makroregionu Warszawybadania porównawcze. Prz. Stomatol. Wieku Rozw. 1994; (6/7).
 41. Janicha J. i inni , Perendyk J. – Badania porównawcze nad zachowaniem się wypełnień z materiałów kompozytowych
  i amalgamatów srebra w młodych zębach pierwszych trzonowych stałych
  u dzieci. Stomatol. Wieku Rozw. 1994; (6/7).
 42. Janicha J. , Perendyk J. – Własne przypadki dysplazji zębiny. Prz. Stomatol. Wieku Rozw. 1994; (6/7): 42-45.
 43. Górska R. , Perendyk J. Marczak-Wojtyńska A. – Zmiany w jamie ustnej u 10-letniego pacjenta z rozpoznaniem chłoniaka złośliwego (Lymphoma malignum lymphoplasmocyticum) – opis przypadku. Prz. Stomatol. Wieku Rozw. 1994; (6/7): 35-39.
 44. Remiszewski A. i inni , Perendyk J. – Bilans uzębienia stałego u 12-letnich dzieci z makroregionu Warszawy – badania porównawcze. A comparative study of the permanent dentition balance in 12 year old children in a Warsaw macroregion. Czas. Stomatol. 1994; 47(10): 690-694.
 45. Remiszewski A. i inni , Perendyk J. – Bilans uzębienia stałego u dzieci 7-letnich z makroregionu Warszawy – badania porównawcze. Stomatol. Współcz. 1994; (2): 127-129.
 46. Remiszewski A. i inni , Perendyk J. – Zachowanie się wypełnień z materiałów kompozytowych w zębach pierwszych trzonowych stałych u dzieci. Stomatol. Wieku Rozw. 1993; (1/2): 14-16.
 47. Goliński A. , Jędrzejecka I. , Misalska E. , Perendyk J. i inni – Ocena wpływu leków przyjmowanych przez matkę w okresie ciąży na termin pierwszego ząbkowania u dzieci. Stomatol. 1993; 2(1): 30-33.

 

English EN German DE Polish PL Portuguese PT Spanish ES Ukrainian UK