Radiologia stomatologiczna

Radiologia stomatologiczna-

Radiologia stomatologiczna

Badania radiologiczne mają szczególne znaczenie dla diagnostyki stomatologicznej. Dzięki bardzo dokładnemu obrazowaniu pozwalają uzyskać informacje, których pozyskanie innymi metodami jest skomplikowane lub wręcz niemożliwe. Stosuje się je w przypadku podejrzenia patologii jamy ustnej, kiedy zmian chorobowych nie da się zaobserwować w inny sposób.

Dzięki nowym technikom obrazowania, w tym tomografii komputerowej, można prawidłowo zdiagnozować wiele schorzeń. Tomografia komputerowa jest obecnie nieodzownym narzędziem pracy w chirurgii stomatologicznej, szczękowej, implantologii, endodoncji oraz protetyce, a także w innych dziedzinach medycyny, jak laryngologia czy okulistyka.

Pracownia radiologiczna w klinice Trio-Dent wykonuje pełen zakres zdjęć:

 • zdjęcia zębowe metodą radiowizjografii
 • zdjęcia pantomograficzne
 • zdjęcia cefalometryczne
 • tomografię komputerową CBCT

Wszystkie zdjęcia wykonywane są techniką cyfrową, co gwarantuje ich wysoką jakość oraz znacznie obniża dawkę promieniowania, którą otrzymuje pacjent podczas badania. Jest to niezwykle istotny argument w kontekście ochrony pacjentów przed szkodliwością promieniowania rentgenowskiego. Formaty zdjęć cyfrowych ponadto pozwalają na ich wygodne otwieranie i przeglądanie na każdym komputerze – tak więc możliwa jest dzięki temu np. szybka konsultacja z lekarzem innej specjalności. Pracownia radiologiczna wyposażona jest w sprzęt najwyższej jakości : radio-wizjografię firmy Carestream/KODAK

rvg 5200

 

oraz tomograf CBCT japońskiej firmy Morita.

Tomografia komputerowa

Oba urządzenia są obecnie najbardziej zaawansowanymi technologiczni w dziedzinie radiologii stomatologicznej . Ponadto ich oprogramowanie pozwala na uzyskanie niezwykle cennych informacji diagnostycznych po wykonaniu badania.

RTG
rtg
rtg
rtg
rtg
rtg

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Trio-Dent

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe (Dz.U. 2019 poz. 1792) zgodnie z art. 32c pkt. 2.

Jednostka  wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającą na :

 • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące; zezwolenie PWIS: aparat do zdjęć wewnątrzustnych Kodak 2200 DE OHR/02184/2020, CS 2200 DE OHR/02185/2020 oraz aparat do zdjęć pantomograficznych Veraviewpocs 3D DE OHR/02183/2020
 • uruchamianiu pracowni decyzja PWIS DE OHR/02186/2020

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:

 • dawkomierzy środowiskowych – w ciągu minionych 12 miesięcy (od 01.01.2020 do 31.12.2020) zmierzona dawka efektywna wyniosła poniżej: 0,4 mGy

 

Jednostka wykonuje pomiary dozymetryczne osłon stałych: osłony stałe zostały zmierzone oraz zatwierdzone przez PWIS podczas wydawania zezwolenia na pracownię RTG.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego (Dz.U z 2005 poz.168) – dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

 • pracownicy: 20mSv/rok;
 • ogół ludności : 1mSv/rok.

Uwaga:

 • Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
 • Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.
Umów wizytę!
English EN German DE Polish PL Portuguese PT Spanish ES Ukrainian UK