Klauzula informacyjna – monitoring

Klauzula informacyjna dla osób objętych monitoringiem wizyjnym

 1. Szanowni Państwo, Administratorem Państwa danych osobowych jest klinika TRIO-DENT Sp. z o.o. Sp.k., zwana dalej: „Administratorem”. Można skontaktować się
  z Administratorem pisząc na adres: 00-622 Warszawa
  ul Polna 3, telefonując pod numer: 22 826 20 64 lub za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, e-mail: iod@triodent.com.pl
 2. Państwa dane przetwarzane są w celu ochrony obiektu i mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie kliniki TRIO-DENT. Monitoring wizyjny realizowany jest
  w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora /art.6 ust.1 lit. f RODO/ oraz na podstawie art.   222 Kodeksu Pracy
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym
  z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Pani/Pana danych innym odbiorcom oprócz podmiotów przetwarzającego dane w naszym imieniu uczestniczącym w realizacji celów opisanych w punkcie 2 oraz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 4. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 14 dni. Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego obejmuje: wejście do przychodni, obszar recepcji, korytarze prowadzące do gabinetów, pomieszczenie sterylizacji a także część socjalną przychodni: korytarz, pomieszczenie sterylizacji i biuro.
 6. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

*Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.