Praca

Praca w Klinice Trio-Dent

Jeśli chciałbyś dołączyć do naszego zespołu, prześlij nam swoje CV korzystając z formularza poniżej.
W Trio-Dent dbamy o bezpieczeństwo danych naszych kandydatów – jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy:

 1. Szanowni Państwo, Administratorem Państwa danych osobowych jest TRIO-DENT Sp.z o.o. Sp.k., zwana dalej: „Administratorem”. Można skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: 00-622 Warszawa ul Polna 3, lub telefonując pod numer: 22 826 20 64, lub za pośrednictwem inspektora ochrony danych , pisząc na adres e-mail: iod@triodent.com.pl
 2. Państwa dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zarówno obecnej jak i przyszłych. Podanie  danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu uwzględnienia Pani / Pana osoby w procesie rekrutacji.
 3. Podane dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Państwa danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 4. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 5. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres ograniczony wyrażoną przez Panią/Pana zgodą.
 6. Macie Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również ma Pani/Pan prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

  Wyślij nam swoje CV!

  English EN German DE Polish PL Portuguese PT Spanish ES Ukrainian UK