perendykWspółwłaściciel i współtwórca Trio-Dent.
lek. stom. specjalista 2go stopnia
Master of Science in Oral Implantology
Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalista II stopnia stomatologii ogólnej i stomatologii wieku rozwojowego. Pracownik naukowy Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie w latach 1992 – 2000. Na początku swojej pracy zawodowej związany z Zakładem Pedodoncji IS AM. Posiada ogromne doświadczenie kliniczne w leczeniu pacjentów w tym dzieci nawet poniżej 3 roku życia w warunkach znieczulenia ogólnego (ponad tysiąc wykonanych zabiegów). Podczas pracy naukowej w Instytucie Stomatologii otrzymał 2 nagrody naukowe Rektora AM w Warszawie (1995, 1997). Odbył staże podyplomowe na Uniwersytetach w Oslo i Goeteborgu oraz  we Frankfurcie nad Menem . W roku 2009 rozpoczął studia podyplomowe na Uniwersytecie J.W.Goethego we Frankfurcie n. Menem na kierunku Master Of Oral Implantology., które ukończył z wyróżnieniem we wrześniu 2012 .

Od 1999 roku jest Kierownikiem Medyczny Kliniki Stomatologicznej Trio-Dent w Warszawie (wówczas działającej we współpracy z pierwszym prywatnym szpitalem w Polsce – Centrum Medycznym Damiana).

W roku 2009 roku otrzymał Certificate In Oral Implantology po ukończeniu rocznego Curriculum Implantologicznego na Uniwersytecie J.W.Goethego we Frankfurcie n. Menem. W tym samym roku Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej przyznało mu oficjalnie tytuł Umiejętności w Dziedzinie Implantoprotetyki. Natomiast w 2012 roku po obronie pracy naukowej pod  kierunkiem dr Paula Weigla Kierownika Katedry Implantoprotetyki UniwersytetuJ.W.Goethego we Frankfurcie n. Menem pt.:” Two-step approach in prosthetics with progressive endosseous implant loading within the osseous tissue  subjected to augmentation procedures  by means of xenogenic materials” . otrzymał prestiżowy europejski tytuł Master of Science in Oral Implantology , który jest rzadkim potwierdzeniem umiejętności w tej dziedzinie nie tylko w Polsce , ale również w Europie .

Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej, European Accademy Of Osseoinetegration oraz Friadent Club Active Member.

Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych. Uczestnik wielu szkoleń krajowych i zagranicznych (min. w Niemczech, Szwecji, Szwajcarii, Norwegii, Danii, Belgii, Austrii, Portugalii, Chinach , USA, Turcji).Twórca szkoleń i wykładów prowadzonych dla lekarzy stomatologów w Polsce .

Jego główne zainteresowania zawodowe to protetyka stomatologiczna ze szczególnym uwzględnieniem implantoprotetyki oraz stomatologia estetyczna i endodoncja i implantoprotetyka. Od 1996 roku zajmuje się leczeniem protetycznym pacjentów w kilkunastu systemach implantologicznych, m.in. Dentsply Friadent oraz Nobel Biocare. Jest autorem wielu publikacji w dziedzinie implantoprotetyki oraz endodoncji, które regularnie ukazują się w Ilustrowanym Atlasie Protetyki Stomatologicznej i Poradniku Dla Lekarzy “Endodoncja Krok Po Kroku” wydawanych przez Wydawnictwo Raabe.

Prywatnie: Lubi podróżować i czynnie spędzać czas. Ze sportu wybiera tenis i narty.

Zapraszamy na stronę www.perendyk.pl

 

implant-masters-poland

dyplom-dr-Perendyk