perendykWspółwłaściciel i współtwórca Trio-Dent.

Doktor nauk medycznych
Specjalista 2-go stopnia
Master of Science in Oral Implantology

 

Jest Absolwentem Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalistą II stopnia stomatologii ogólnej i stomatologii wieku rozwojowego. Był pracownikiem naukowym Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie w latach 1992 – 2000. Na początku swojej pracy zawodowej związany był z Zakładem Pedodoncji IS AM. Posiada ogromne doświadczenie kliniczne w leczeniu pacjentów w warunkach znieczulenia ogólnego. Podczas pracy naukowej w Instytucie Stomatologii otrzymał 2 nagrody naukowe Rektora AM w Warszawie (1995, 1997).

Zainteresowania zawodowe doktora Perendyka ewaluowały w trakcie pracy zawodowej. Już w 1996 roku odbył pierwsze szkolenie z implantologii w ośrodku szkoleniowym Branemarka w Mondal (Szwecja). W latach 1999 -2003 odbył natomiast staże podyplomowe na Uniwersytetach w Oslo i Goeteborgu.

W roku 2009 roku otrzymał Certificate In Oral Implantology po ukończeniu rocznego Curriculum Implantologicznego na Uniwersytecie J.W.Goethego we Frankfurcie n. Menem. W tym samym roku Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej przyznało mu tytuł Umiejętności w Dziedzinie Implantoprotetyki.

W roku 2009 rozpoczął 2 letnie studia podyplomowe na Uniwersytecie J.W.Goethego we Frankfurcie n. Menem na kierunku Master Of Oral Implantology., które ukończył z wyróżnieniem we wrześniu 2012. Po obronie pracy naukowej pt.: ”Two-step approach in prosthetics with progressive endosseous implant loading within the osseous tissue  subjected to augmentation procedures  by means of xenogenic materials” . otrzymał prestiżowy europejski tytuł Master of Science in Oral Implantology , który jest rzadkim potwierdzeniem umiejętności w tej dziedzinie nie tylko w Polsce , ale również w Europie.

W roku 2019 na Warszawskiem Uniwersytecie Medycznym obronił dysertację doktorską zatytułowaną „Ocena tkanki kostnej wokół implantów wszczepionych w obrębie kości własnej augmentowanej materiałami ksenogennymi” otrzymując tytuł Doktora Nauk Medycznych.

Dr n. med. Jerzy Perendyk jest autorem i współautorem publikacji naukowych i popularnonaukowych. Dorobek ten obejmuje 37 publikacji naukowych (20 oryginalnych , 8 poglądowych i 9 opisów przypadków) opublikowanych w czasopismach naukowych takich jak : Nowa Stomatologia, Czasopismo Stomatologiczne, Dental and Medical Problems, Stomatologia Współczesna, Pediatria Polska, Implants – International Magazin Of Oral Implantology, Cosmetic Dentistry, International Magazine of Digital Dentistry i innych.

Jest uczestnikiem wielu szkoleń krajowych i zagranicznych (min. w Niemczech, Szwecji, Szwajcarii, Norwegii, Danii, Belgii, Austrii, Portugalii, Chinach, Korei, Japonii, USA, Turcji). Sam też jest twórcą szkoleń, kursów i wykładów prowadzonych dla lekarzy stomatologów w Polsce.

Obecnie jego główne zainteresowanie zawodowe to protetyka stomatologiczna ze szczególnym uwzględnieniem implantoprotetyki oraz stomatologia estetyczna Od 1996 roku zajmuje się leczeniem protetycznym pacjentów w kilkunastu systemach implantologicznych, m.in. Dentsply-Sirona , MIS oraz Nobel Biocare.

Od 1999 roku jest Kierownikiem Medycznym Kliniki Stomatologicznej Trio-Dent w Warszawie (wówczas działającej we współpracy z pierwszym prywatnym szpitalem w Polsce – Centrum Medycznym Damiana).

Dodatkowe funkcje i członkostwo w organizacjach zawodowych:

  • Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej od początku założenia (1998 rok)
  • Członek stowarzyszenia European Academy of Osseoinetegration
  • Członek stowarzyszenia International Congress of Oral Implantologists
  • Członek Zarządu Stowarzyszenia Implant Masters Poland
  • Członek Rady Naukowej czasopisma International Magazine of Digital Dentistry

Prywatnie: Lubi podróżować i czynnie spędzać czas. Kibic rozgrywek tenisowych, sam gra w tenisa regularnie od lat. Zainteresowania pozazawodowe to literatura i filmy z gatunku „political fiction”.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę: www.perendyk.pl

 

implant-masters-poland

certyfikat-DSD
dyplom-dr-Perendyk
English EN German DE Polish PL Portuguese PT Spanish ES Ukrainian UK