Inspektor ochrony danych

Inspektor ochrony danych : Tomasz Ochocki , iod@triodent.com.pl