Dlaczego braki zębowe warto wypełnić jak najszybciej?

Niezwłocznie po utracie zęba należy podjąć kroki w celu uzupełnienia braku  . Utrata zębów to nie tylko problem natury estetycznej , ich brak utrudnia spożywanie posiłków i ma zły wpływ na stan zdrowia całego organizmu . Dlaczego czas na uzupełnienie zęba ma tak duże znaczenie?

Brak zęba powoduje utratę stabilności sąsiednich zębów

Zęby są dla siebie nawzajem oparciem. Nawet gdy zabraknie tylko jednego zęba, te sąsiadujące z nim tracą stabilność. Jeżeli na czas nie zostaną podjęte kroki w celu uzupełnienia braku, nastąpi powolne przesuwanie i pochylanie się zębów w stronę luki. Następstwem takiej sytuacji jest większe narażenie na infekcje bakterii próchniczych, choroby przyzębia czy ostatecznie utrata kolejnych zębów.

Efekt Godona

Braki w uzębieniu oddziałują także na zęby przeciwstawne np. brak szóstki w dolnej szczęce, będzie miał wpływ na szóstkę w górnej szczęce. W takich sytuacjach występuje tzw. efekt Godona, polegający na wysuwaniu się zęba przeciwstawnego w stronę luki. Po dłuższym czasie wysunięcie jest na tyle duże, że objęty nim ząb wystaje poza linię pozostałych. Jednocześnie dochodzi do odsłonięcia części korzenia, która w ten sposób jest narażona na odkładanie płytki nazębnej i próchnicę. Zęby dotknięte efektem Godona mają skłonność do wypadania.

Utrata zęba powoduje postępujący zanik kości

Po utracie zęba rozpoczyna się procesu zaniku kości. W miarę upływu czasu proces ten postępuje w tempie uzależnionym od wieku i zdrowia pacjenta. Jeżeli nie zostanie zatrzymany, przyczynia się do osłabienia i szybszej utraty pozostałych zębów. Pacjentom z zaawansowaną utartą zębów i  zanikiem kości zmieniają się także rysy twarzy. Zaniedbanie problemu przyczynia się do tego, że znacznie trudniej będzie zastosować jakiekolwiek rozwiązania protetyczne. Proces zaniku kości można spowolnić stosując implanty stomatologiczne.

Implantologia przy zaniku kości

Nawet jeżeli z różnych przyczyn doszło już do zaniku kości, w większości przypadków nadal możliwe jest założenie implantów. Zabieg taki trzeba jednak poprzedzić procesem „odbudowy” czyli regeneracji utraconej kości szczęki lub żuchwy. W takim wypadku cały proces implantacji ulega wydłużeniu i wymaga większej ingerencji chirurgicznej. Od przeprowadzenia regeneracji kości do założenia implantów mija zwykle od 3 do 6 miesięcy.

Utrata jednego zęba jest jak uruchomienie lawiny. Następujące po niej procesy będą prowadzić do osłabienia pozostałych zębów. O wypełnienie luki po utraconym zębie warto zatroszczyć się jak najszybciej. Nie tylko ze względów estetycznych, ale przede wszystkim – zdrowotnych.

English EN German DE Polish PL Portuguese PT Spanish ES Ukrainian UK