Technik Radiologii

Krzysztof Kozdrój
Technik - Radiolog Wykształcenie 1977-1979 ▪ Medyczne Studium Zawodowe nr 4, Warszawa, Wydział Elektroradiologii, technik elektroradiologii 1970-1974 ▪ Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Warszawie Doświadczenie 2007 ▪ Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczna „TRIO-DENT” ▪ Stomatologiczna Pracownia RTG, stanowisko tech. RTG - RTG stomatologiczne, pantomogramy, cefalometryczne, CBCT 2007 - 2010 ▪ Lekarska Spółdzielnia Pracy “MEDICA” Pracownia RTG, stanowisko tech. RTG 1997 - 2007 ▪ Lekarsko-Stomatologiczna Spółdzielna Pracy ▪ Stomatologiczna Pracownia RTG, stanowisko tech. RTG 1991 - 1997 ▪ Zespół Opieki Zdrowotnej Warszawa Praga-Południe ▪ Pracownia Ogólnodiagnostyczna RTG, stanowisko tech. RTG 1987 – 1991 ▪ Zespół Opieki Zdrowotnej Warszawa Żoliborz ▪ Pracownia Ogólnodiagnostyczna RTG, stanowisko tech RTG 1983 – 1987 ▪ Spółdzielnia Pracy Lekarzy „Zdrowie” ▪ Pracownia Ogólnodiagnostyczna RTG, stanowisko tech. RTG 08.1979 – 1987r. ▪ Przemysłowy…
English EN German DE Polish PL Portuguese PT Spanish ES Ukrainian UK