Podnoszenie dna zatoki szczękowej – co powinieneś wiedzieć o zabiegu?

Zdarza się, że niektórzy pacjenci wymagają podniesienia dna zatoki szczękowej przed wstawieniem implantów. Jest to wtedy niezbędny zabieg, żeby móc wstawić implanty w odpowiednim miejscu w szczęce.  Na czym polega ten zabieg? Jakie są wskazania do jego przeprowadzenia?

Podnoszenie dna zatoki szczękowej-wskazania:

Zabieg podnoszenia dna zatoki szczękowej jest wykonywany w związku z planowanym leczeniem implantologicznym u pacjentów , którzy utracili zęby w bocznym odcinku szczęki i u których można stwierdzić anatomiczno nisko schodzące zatoki szczękowe i w związku z powyższym brak wystarczającej ilości kości na wysokość do wszczepienia implantów.  W celu optymalnego efektu funkcjonalno-estetycznego związanego z leczeniem protetycznym  na implantach obowiązuje protokół ich wprowadzania w odpowiednim miejscu i z zachowaniem ich odpowiedniego pozycjonowania biorąc pod uwagę wymiar wertykalny ( pionowy ) jak i horyzontalny ( poziomy)   Dzięki temu osiągnięty zostanie dobry efekt estetyczny pożądany przez pacjenta. Podnoszenie dna zatoki szczękowej to precyzyjny zabieg wymagający dokładności w podnoszeniu błony śluzowej zatoki ( tak by jej nie przerwać) oraz w precyzyjnym wszczepianiu materiału augmentacyjnego , który służy do odbudowy kości ( procedura jest wykonywana z użyciem lup albo mikroskopu oraz z zastosowaniem precyzyjnych narzędzi i urządzeń chirurgicznych) Zabieg jest zazwyczaj wykonywany na podstawie wcześniejszego panowania radiologicznego ( zdjęcie OPT, tomografia komputerowa).Planowanie to jest niezbędne by ocenić wyrostek zębodołowy szczęki ( jego szerokość i wysokość) stan zębów sąsiadujących jak również  stan zatok szczękowych przed procedurą ich podniesienia. W sytuacji stwierdzenia problemów chorobowych zatok pacjent najpierw jest poddawany leczeniu laryngologicznemu. Dopiero wiedząc, że mamy zdrowe zatoki, drożne kompleksy ujściowe, zdrowe zęby sąsiadujące możemy w sposób świadomy i bezpieczny przystąpić do zabiegu podnoszenia zatok.

Na czym polega zabieg ?

Zabieg podniesienia zatoki szczękowej w zależności od warunków anatomicznych  można przeprowadzić na dwa różne sposoby: metodą otwartą i metodą zamkniętą. Metoda zamknięta jest wewnątrzzębodołowym  podniesieniem zatoki w sytuacji gdy nie potrzebujemy podnieść jej znacząco ( mamy przynajmniej 5mm wyrostka kości na wysokość) Metoda otwarta polega na wykonaniu dostępu do zatoki w bocznym odcinku szczeki ( okno boczne) i znaczącym ,pod kontrolą wzroku jej bezpiecznym podniesieniu , które dalej można zakończyć wszczepem kości . Zabieg podniesienia zatoki szczękowej może być przeprowadzany z jedoczesnym wszczepieniem implantów ( jeśli jest możliwe uzyskanie ich stabilizacji wstępnej ) lub też poprzedza procedurę ich wprowadzenia .

Sam zabieg oraz to, czy go przeprowadzić, czy nie oraz jaką  techniką leży oczywiście w gestii lekarza prowadzącego . Każdy pacjent jest inny i ma inne potrzeby oraz warunki anatomiczne. Z tego względu przed decyzją o przeprowadzeniu zabiegu należy rozszerzyć diagnostykę ,  ocenić sytuację i wtedy będzie możliwe zaproponowanie najbardziej optymalnej i bezpiecznej metody terapeutycznej.

English EN German DE Polish PL Portuguese PT Spanish ES Ukrainian UK