Stomatologiczna Opieka Lekarska

Czasami zaniechanie leczenia stomatologicznego ma swoje uzasadnienie społeczne lub ekonomiczne. Jednak Pani Anna jest świadomą swojego statusu prawniczką, która potrzebowała dodatkowego impulsu aby zmienić swój wizerunek. Niedostatki estetyczne uśmiechu (stłoczenia górnych zębów i braki zębowe w żuchwie) oraz ograniczenia funkcjonalne ( krwawienia dziąseł przy myciu, wrażenie nieprawidłowego ustawienia dolnych ósemek i zaczepiania o nie przy bocznych i do przednich ruchach żuchwy) wpływały na nią deprymująco i ograniczały jej zawodową aktywność.

Nie uśmiechałam się nigdy zbyt szeroko, bo nie lubiłam swoich zębów. Teraz nie przestaję tego robić. Dziękuję! – mówiła wzruszona Anna.

Szczegółowa diagnostyka kliniczna, na którą złożyły się: pomiary periodontologiczne, ocena zgryzu i zwarcia, badanie stawów oraz diagnostyka radiologiczna: zdjęcia RTG, pantomogram, tomografia komputerowa, pozwoliły określić deficyty i zaplanować plan leczniczy złożony w głównej mierze z leczenia ortodontycznego, implanto-periodontologicznego oraz protetycznego zwieńczenia całej terapii. Cały proces leczenia przeprowadzony został w warszawskiej klinice Trio-dent (www.triodent.com.pl) i prowadzony był przez dwóch członków Implant Masters Poland przy kluczowym wsparciu specjalistki ortodontki.

Pomimo bardzo wąskich ram czasowych udało się z sukcesem ortodontycznie uszeregować zęby, za pomocą aparatu stałego metalowego założonego w szczęce. W międzyczasie w sedacji wykonano zabieg chirurgiczny usunięcia dolnych zębów (ósemki) oraz wszczepienia implantów w obrębie brakujących zębów trzonowych żuchwy, dwóch po stronie lewej i jednego po stronie prawej. Po okresie osseoinegracji i zdjęciu aparatu ortodontycznego wykonano ostateczne uzupełnienie protetyczne, wprowadzając ceramiczne korony i licówki, zapewniające efekt funkcjonalno-estetyczny.

Zespół medyczny:

English EN German DE Polish PL Portuguese PT Spanish ES Ukrainian UK