Czym zajmuje się periodontolog?

Periodontologia to jedna z istotniejszych specjalizacji w ramach współczesnej stomatologii. Zwłaszcza „ze choroby przyzębia ( znane przez pacjentów , jako parodontoza ) należą do grupy chorób społecznych ( najczęstszych zaraz po próchnicy) W praktyce jednak okazuje się jednak, że pacjenci w ogromnej większości zwyczajnie nie wiedzą, czym właściwie różni się lekarz specjalista periodontolog od zwykłego stomatologa, a także jaki zakres specjalizacji przysługuje medykowi, który posiada kwalifikację specjalisty periodontologa. Przyjrzyjmy się więc tej kwestii nieco bliżej i postarajmy się udzielić odpowiedzi na powyższe pytania.

Czym zajmuje się lekarz specjalista periodontolog?

Podstawowe kompetencje lekarza specjalisty peridontologa to diatnostyka oraz leczenie chorób przyzębia, a także różnego rodzaju stanów chorobowych oraz infekcji błony śluzowej jamy ustnej. Ktoś mógłby uznać, że te obszary należą również do kompetencji zwykłego lekarza specjalisty stomatologa. Jest to prawda, jednak jak już wspominano, w przypadku lekarza stomatologa choroby przyzębia oraz błony śluzowej jamy ustnej stanowią jedynie jeden z podstawowych obszarów kompetencji, w przypadku zaś lekarza specjalisty periodontologa są one obszarem ścisłej specjalizacji. W praktyce oznacza to, że lekarz specjalista periodontolog będzie w stanie wychwycić na przykład takie zmiany w obrębie przyzębia lub błony śluzowej jamy ustnej, które mogą być niedostrzegalne dla zwykłego stomatologa. Ich dokładne, wczesne zdiagnozowanie i leczenie może uchronić pacjentów przed rozwojem parodontozy. Ocena stanu dziąseł , recesji dziąsłowych ( obnażanie szyjek), pomiary kliniczne stanu przyzębia, indeks ruchomości zębów , testy bakteriologiczne to przykładowe aktywności lekarza periodontologa. Siłą rzeczy również metody leczenia zaordynowane przez specjalistę periodontologa powinny odznaczać się wyższą skutecznością, niż zwyczajne postępowania w procesie leczenia stomatologicznego. Kompleksowe leczenie periodontologiczne oparte na fazie wstępnej-przeciwzapalnej , korekcyjnej ( techniki regeneracji uszkodzonych struktur) i podtrzymującej przeprowadzane przez specjalistę daje szansę pacjentom na naprawę i regenerację uszkodzonych struktur tkankowych i utrzymanie bardzo dobrych wyników leczenie w czasie. Oczywiście wiele zależy od współpracy pacjenta .

Oprócz tego, lekarz specjalista periodontolog jest również kompetentny do przeprowadzenia przeglądu jamy ustnej pacjenta na okoliczność występowania zmian o charakterze nowotworowym lub przednowotworowym w obrębie przyzębia oraz błony śluzowej jamy ustnej(podniebienie, wewnętrzna warstwa policzków, język).

Podsumowanie

Jak więc widać z zawartych powyżej informacji, istnieją istotne różnice pomiędzy zwykłym dentystą, a lekarzem specjalistą periodontologiem. Jeżeli więc mamy problemy z przyzębiem, błoną śluzową jamy ustnej lub niepokoi nas jakaś zmiana w obrębie jamy ustnej, najlepszym rozwiązaniem będzie właśnie udanie się dna wizytę do lekarza periodontologa.

English EN German DE Polish PL Portuguese PT Spanish ES Ukrainian UK