Klinika Stomatologiczna Trio-Dent jest otwarta dla wizyt Pacjentów

W związku z sytuacją epidemiczną na terenie M.St. Warszawy informujemy, że od 16 października br. przyjmujemy Pacjentów na wszystkie procedury stomatologiczne w klinice stosując przy tym zaostrzone formy proceduralne zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2. Wizyty odbywają się na zmienionych zasadach, z zachowaniem odstępów czasowych pomiędzy wizytami pacjentów w klinice. Chcąc maksymalnie ograniczyć narażenie Pacjentów i Personelu Medycznego postępujemy zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia oraz Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Ze względów sanitarno-epidemiologicznych w poczekalni Kliniki może przebywać maksymalnie 6 osób. Osoby towarzyszące prosimy o pozostanie na zewnątrz (nie dotyczy to dzieci i osób z niepełnosprawnościami).

Obowiązek zakrywania ust i nosa

Prosimy przebywając w poczekalni o zakrywanie ust i nosa stosując certyfikowane maseczki. Prosimy przychodzić punktualnie na umówioną wizytę aby nie generować nadmiernej liczby osób w poczekalni. Liczymy na zrozumienie przez Państwa tej wyjątkowej sytuacji.

Ankieta dotycząca stanu zdrowia

Każdy pacjent przed planowaną wizytą w klinice otrzyma ankietę dotyczącą stanu zdrowia oraz ewentualnych źródeł kontaktu z nosicielami wirusa SARS-CoV-2. Prosimy o zapoznanie się z jej treścią , wydrukowanie i podpisanie przed wizytą. Pragniemy podkreślić istotność wypełnienia ankiety w kontekście możliwości zakażenia krzyżowego w trakcie zabiegów stomatologicznych. Wypełnienie ankiety oraz jej podpisanie jest obligatoryjnym elementem planowanego zabiegu. Dziękujemy za zrozumienie.

Zaostrzone formy proceduralne zapobiegania zakażeniu wirusem

Jednocześnie chcielibyśmy poinformować, że wprowadziliśmy specjalne przygotowanie gabinetu, personelu medycznego i pacjenta mające zapobiegać krzyżowemu przenoszeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Zastosowanie jednorazowych środków ochrony osobistej personelu i pacjenta na czas epidemii jest być może nadmierne w warunkach normalnego funkcjonowania kliniki jednak uznaliśmy , że jest niezbędne bowiem sytuacja epidemiczna jest wyjątkowa. W związku z powyższym długość wizyty może ulec wydłużeniu. Liczymy na Państwa zrozumienie w tej kwestii ponieważ chronimy zdrowie Państwa i naszego personelu.

Zarząd Kliniki Stomatologicznej Trio-Dent

English EN German DE Polish PL Portuguese PT Spanish ES Ukrainian UK