Podniesienie dna zatoki szczękowej – kiedy należy je wykonać?

Osiągnięcia implantoprotetyki są szansą dla pacjentów z problemem utraty zębów w odcinkach bocznych oraz zanikiem  wyrostka zębodołowego szczęki ,którzy nie akceptują ruchomych rozwiązań protetycznych.  Kiedy należy wykonać zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej? Jakie rezultaty daje taka rekonstrukcja?

Czym jest i kiedy należy wykonać podniesienie dna zatoki szczękowej?

Zabiegiem chirurgicznym rekonstruującym obszar  w odcinku bocznym szczęki jest podniesienie dna zatoki szczękowej. W wyniku utraty uzębienia, zwłaszcza u pacjentów, którzy utracili uzębienie dużo wcześniej, w bocznych odcinkach kości szczęki dochodzi do znacznego postępującego zaniku wyrostka zębodołowego, a także zwiększenia pneumatyzacji zatoki szczękowej. Tkanka kostna ( zarówno jej ilość jak i jakość-gęstość)  ulega zmniejszeniu. W efekcie dochodzi do znacznego deficytu wyrostka zębodołowego szczęki -co uniemożliwia wszczepienie implantów . Dzięki zastosowaniu techniki podniesienia dna zatoki szczękowej wraz z augmentacją kości  możliwe jest zastosowanie implantów dentystycznych w tym obszarze anatomicznym u pacjentów zakwalifikowanych do leczenia implanto-protetycznego. Obecny rozwój inżynierii materiałowej  w stomatologii zapewnia pacjentom możliwość zastosowania rozlicznych ( zamawianych przez lekarza )  materiałów wszczepialnych umożliwiających regenerację  tkanki kostnej zarówno na szerokość jak i na wysokość. Materiały te istnieją w formie granulatów jak i bloków kostnych . Poza materiałami zamawianymi od różnych producentów i banków istnieje możliwość pobrania tkanek własnych pacjenta ( przeszczepy kości  , komórki macierzyste , czynniki wzrostu z krwi obwodowej etc. )

Na czym polega zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej?

Stopień zaniku wyrostka zębodołowego jest sprawą indywidualną u każdego pacjenta i wynika zwykle z długości okresu, który upłynął  od momentu utraty uzębienia. W zależności od stopnia i charakteru tego zaniku należy dobrać właściwy sposób przeprowadzenia zabiegu. U pacjentów z niewielkim zanikiem tkanki kostnej przeprowadza się zabieg podniesienia zatoki szczękowej z wykorzystaniem metody zamkniętej, tzw. metody osteotomowej. W przypadku pacjentów wymagających szerszego zakresu zabiegu rekonstruującego kości stosuje się zabieg  metodą otwartą, tzw. metodą dostępu techniką okna bocznego. Zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej umożliwia odzyskanie utraconej kości, co  w efekcie istotnie poprawia warunki umożliwiające implantację. Metodę otwartą stosuje się, kiedy do osadzenia implantu trzeba podnieść zatokę powyżej  3 mm i wiąże się z dostaniem się do dna zatoki bocznym oknem, a następnie elewacją zatoki i  wypełnieniem  miejsca po podniesieniu kościotwórczym materiałem wszczepialnym.  Natomiast metoda zamknięta pozwala na uzyskanie do 3 mm dodatkowego miejsca i polega na wprowadzeniu materiału kościotwórczego poprzez osteotomię wewnątrz-zębodołową z jednoczesnym wprowadzeniem implantu.

English EN German DE Polish PL Portuguese PT Spanish ES Ukrainian UK