Skoncentrowane czynniki wzrostu, czyli leczenie stomatologiczne z wykorzystaniem komórek macierzystych

Komórki macierzyste są coraz częściej wykorzystywane w medycynie, w tym także w stomatologii. Dentyści widzą ogromny potencjał w ich zastosowaniu podczas codziennej praktyki dentystycznej. Mówi się, że komórki macierzyste stanowią milowy krok w rozwoju stomatologii, który pozwoli w całkowicie nowy sposób podejść do leczenia chorób jamy ustnej. 

Komórki macierzyste – co to?

W celu zrozumienia fenomenu komórek macierzystych, musimy najpierw dowiedzieć się, czym one właściwie są. Komórki te to niedojrzałe oraz niewyspecjalizowane komórki znajdujące się w ludzkim ciele. To właśnie one stanowią początkowy etap rozwoju wszystkich komórek w organizmie człowieka, np. tkanki kostnej czy komórek krwi. Posiadają one zdolność do dzielenia się, samoodnowy oraz różnicowania. Co więcej, z łatwością mogą przekształcać się w różne rodzaje komórek w naszym organizmie. Sprawia to, że wszczepione w miejsce wymagające leczenia, pozwalają na odbudowanie uszkodzonych komórek lub naprawienie rozległych nieprawidłowości tkanki. 

Można uzyskać je m.in. z tkanki tłuszczowej czy szpiku kostnego. Znajdują się one także w zębach, gdzie wyróżniamy nawet kilka typów ich struktur. Właśnie dlatego stomatologia zainteresowała się komórkami macierzystymi. 

Potencjalnych zastosowań komórek macierzystych w tej dziedzinie medycyny jest naprawdę wiele i z pewnością będzie więcej. Mogą one wspomagać procesy integracji implantów zębowych z tkankami pacjenta, ale i wspomagać procesy odtwarzania tkanek okołozębowych. Te dwa przykłady to jednak jedynie podstawowe zastosowanie komórek macierzystych w gabinetach stomatologicznych.

CD34+ – hematopoetyczne komórki macierzyste

CD34+ to komórki macierzyste, które dają początek wielu typom komórek krwi. Co więcej, są one jednymi z najlepiej scharakteryzowanych komórek macierzystych znajdujących się w organizmie człowieka. Biorą udział w produkcji kolagenu, indukują tworzenie kości, aktywują mikrokrążenie, a także wspomagają regenerację komórkową. Włączenie ich do zabiegów stomatologicznych doskonale wpływa na poprawę rekonstrukcji tkanek twardych oraz miękkich w obszarze twarzy i jamy ustnej.

Jak zbudowana jest CD34+?

Komórka macierzysta CD34+ jest bardzo dobrze scharakteryzowana, co przekłada się na jej świadome wykorzystywanie w stomatologii. W jej budowie znajdziemy:

 • TGF – transformujący czynnik wzrostu, który pobudza fibroblasty do produkcji kolagenu.
 • VEFG – czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego, który aktywuje mikrokrążenie.
 • FGF – czynnik wzrostu fibroblastów, który promuje zróżnicowanie oraz wzrost komórek.
 • PDFG – płytkopochodny czynnik wzrostu, który reguluje podział i zróżnicowanie komórek w okresie regeneracji.
 • BMP – białka morfogenetyczne kości z grupy cytokin, które biorą udział w regulacji zróżnicowania oraz wzrostu chondroblastów i osteoblastów, a także indukują tworzenie kości.

Skoncentrowane czynniki wzrostu – razem z CD34+

Czynniki wzrostu to białka występujące we krwi, które regulują złożone procesy gojenia się ran oraz znacząco zwiększają możliwości regeneracji bez skutków ubocznych. Swoje zastosowanie znajdują szczególnie w chirurgii stomatologicznej, implantologii, periodontologii oraz chirurgii szczękowo-twarzowej.

CGF – najnowsza terapia regeneracyjna w stomatologii

Metoda CGF to najnowsza oraz najbardziej bezpieczna terapia regeneracyjna, jaką stosuje się w stomatologii. Wykorzystuje ona skoncentrowane czynniki wzrostu oraz komórki macierzyste.

Jakie są zalety stosowania CGF?

 • lepsze oraz szybsze rezultaty gojenia,
 • znaczne zmniejszenie obrzęku oraz bólu pourazowego,
 • wyeliminowanie zespołu suchego zębodołu, jaki może wystąpić po ekstrakcji,
 • znacznie lepsza integracja implantu z kością,
 • eliminacja powikłań oraz skutków ubocznych,
 • imponujące rezultaty w rekonstrukcji tkanek miękkich oraz twardych w obszarze jamy ustnej i twarzy.

Zabieg CGF – jak wygląda?

Krew pacjenta zostaje pobrana oraz odwirowana w separatorze komórkowym, dzięki czemu lekarz uzyskuje wyodrębnione skoncentrowane czynniki wzrostu oraz komórki macierzyste. Tak przygotowany materiał wykorzystuje się w miejscu, które będzie poddawane zabiegowi. W zależności od tego, jaki rodzaj zabiegu będzie wykonywany, preparat może być użyty zarówno do bezpośredniej aplikacji w miejscu rany, jak i wymieszania go z materiałem kościozastępczym. 

Leczenie implantologiczne w stomatologii dynamicznie rozwija się od lat 60-tych ubiegłego wieku. Zabieg CGF stosowany jest w medycynie natomiast od roku 2006. Ze względu na to, że w 100% wykorzystuje on naszą krew, nie powoduje reakcji alergicznych, działań niepożądanych ani powikłań. Co więcej, pozwala na skrócenie okresu rekonwalescencji po zabiegu chirurgicznym, zmniejsza dolegliwości bólowe oraz zapewnia lepsze rezultaty leczenia.