W jakich sytuacjach dentysta zleca tomografię zatok?

Tomografia komputerowa zatok przynosowych to najbardziej dokładna i bez wątpienia najskuteczniejsza metoda diagnostyki różnego rodzaju schorzeń oraz chorób zatok. Standardowo tomografię zatok wykonuje się przede wszystkim w tych przypadkach, gdy inne, mniej dokładne metody badań diagnostycznych(na przykład zdjęcie wykonane aparatem rentgenowskim) przyniosły niejednoznaczne lub trudne do prawidłowej interpretacji rezultaty. Tomografię wykonuje się jednak również w wielu innych przypadkach, ponieważ jak wspominano jest to najbardziej precyzyjna metoda diagnostyczna spośród wszystkich dostępnych we współczesnej medycynie.

Kiedy wykonuje się tomografię komputerową zatok przynosowych?

Jak wspomnieliśmy w praktyce najczęściej występującym zastosowaniem badania tomograficznego zatok przynosowych jest sytuacja, gdy inne, bardziej podstawowe metody diagnostyki nie umożliwiają pewnego i dokładnego rozpoznania choroby. Bardzo często zdarza się jednak, że lekarz od razu kieruje pacjenta na badania tomograficzne zatok, bez uprzedniego stosowania prostszych i mniej precyzyjnych metod diagnostycznych. Ma to istotne zalety, ponieważ często na przykład diagnostyka ostrego lub przewlekłego zapalenia zatok przy pomocy mniej dokładnych badań prowadzi do wyciągnięcia nieprawidłowych wniosków odnośnie przebiegu lub przyczyn stanu zapalnego zatok. To zaś z kolei powoduje wdrożenie leczenia, która często okazuje się nieskuteczne lub skuteczne jedynie w dość ograniczonej mierze. W ten sposób, pacjent może zmagać się z dolegliwościami nawet przez kilka lat, aż do momentu, gdy zostanie skierowany na badanie tomograficzne, które pozwoli lekarzowi wreszcie określić dokładną przyczynę stanu zapalnego oraz wdrożyć adekwatne dostosowane do przebiegu choroby metody leczenia.

Inne sytuacje, w których standardowo wykonuje się badanie tomograficzne zatok przynosowych, to na przykład podejrzenie nieprawidłowej budowy zatok lub przegrody nosowej. Tomografia zatok ze względu na swoją wysoką precyzję znakomicie, o wiele dokładniej niż na przykład zdjęcie rentgenowskie obrazuje budową kostną zatok oraz ewentualne wrodzone anomalie, które mogą stanowić przyczynę nawracających stanów zapalnych.

Kolejne ważne zastosowanie badania tomograficznego zatok przynosowych to diagnostyka możliwych zmian i anomalii w strukturze kostnej zatok, będących skutkiem na przykład długotrwałego i nieprawidłowo leczonego stanu zapalnego. Bardzo ważnym powodem uzasadniającym wykonanie tomografii jest przygotowanie pacjenta do zabiegów chirurgicznych -implantologicznych . Bardzo często planując wszczepienie implantów w szczęce musi być przeprowadzona ocena stanu zatok szczękowych , które bardzo często przy zabiegach implantologicznych są podnoszone, celem umieszczenia implantów w bocznych odcinkach szczęki. Ocena stanu klinicznego tych zatok, ich drożności jest ważnym elementem diagnostyki przedzabiegowej. Tomografię standardowo wykonuje się również po przebytych urazach twarzoczaszki —w tym wypadku badanie tomograficzne pozwala ocenić, czy doszło do naruszenia struktury kostnej zatok a jeżeli tak, to jaki dokładnie jest zakres powstałej w wyniku wypadku anomalii.

Wreszcie badanie tomograficzne zatok przynosowych wykonuje się również w przypadku podejrzenia zmian o charakterze nowotworowym lub przednowotworowym występujących w obrębie samych zatok lub też przegrody nosowej. W tym wypadku tomografia komputerowa jest jedyną skuteczną i jedyną bezpieczną metodą diagnostyki, ponieważ RTG zatok może nie być w stanie wychwycić istniejących zmian, które powinny zostać poddane natychmiastowemu leczeniu.

Bezpieczeństwo badania

Tomografia zatok jest badaniem w przebiegu, którego pacjent jest narażony na ekspozycję na promieniowanie jonizujące. Jednorazowa dawka promieniowania jest znacznie większa, niż w przypadku na przykład zdjęcia rentgenowskiego zatok. Z tego powodu, TK zatok nie powinna być wykonywana zbyt często. Przed wypisaniem skierowania na TK zatok należy również poinformować lekarza o wszystkich wcześniejszych badaniach przy użyciu tomografu. W celu zmniejszenia ilości promieniowania jonizującego, które organizm otrzymuje podczas tomografii zatok, warto korzystać jedynie z usług nowoczesnych klinik lub gabinetów: tomografy nowej generacji oprócz większej precyzji posiadają również tę zaletę, że emitują znacznie mniejszą ilość promieniowania jonizującego, niż ma to miejsce w przypadku starego sprzętu, który nadal jest użytkowany w wielu polskich szpitalach.

Podsumowanie

Tomografia zatok stanowi najskuteczniejszą i najbardziej precyzyjną metodę diagnostyki różnego rodzaju stanów zapalnych, chorób oraz anomalii anatomicznych występujących w obrębie zatok przynosowych lub przegrody nosowej. Warto jednak pamiętać, że jest to badanie związane z ekspozycją na dość dużą dawkę promieniowania jonizującego, dlatego najlepiej jest je wykonywać jedynie w renomowanych gabinetach lub klinikach, które dysponują nowoczesnym, bezpiecznym dla pacjenta sprzętem.

English EN German DE Polish PL Portuguese PT Spanish ES Ukrainian UK