Na czym polega zabieg regeneracji kości?

Ubytki kostne mogą powstawać nie tylko w wyniku usunięcia zęba, ale także przez przewlekłe stany zapalne jamy ustnej czy paradontozę. Zanik kości może doprowadzić do nieprawidłowości w budowie i funkcjonowaniu żuchwy i szczęki oraz uniemożliwić leczenie z zastosowaniem implantów. Z tego względu często konieczne staje się zastosowanie procedury mającej na celu regenerację kości.

Czym jest i na czym polega procedura sterowanej regeneracji kości?

Sterowana regeneracja kości jest zabiegiem, który pozwala na odbudowanie tkanki kostnej w miejscu, gdzie nastąpił jej zanik. Regeneracja jest konieczna, w przypadku gdy pacjent chce podjąć się leczenia implantologicznego. W praktyce polega to na wprowadzeniu w miejsce ubytku materiału zastępczego stanowiącego swoiste rusztowanie do odbudowy tkanki. Wraz z nim konieczne jest też zastosowanie specjalnej membrany, czy inaczej błony zaporowej, która chroni wprowadzony materiał przed wrastaniem tkanek miękkich. W wyniku zastosowania substytutu tkanki i przy działaniu naturalnych procesów naprawczych organizmu, w ciągu kilku miesięcy można doprowadzić do odbudowy tkanki kostnej. Dzięki temu możliwe jest kontynuowanie leczenia przy zastosowaniu implantów stomatologicznych – zyskują one podstawę, w której zostaną zamocowane. Decyzję o zastosowaniu sterowanej regeneracji kości podejmuje się zazwyczaj przy uprzednim wykonaniu tomografii komputerowej lub zdjęcia rentgenowskiego. Sam zabieg przeprowadzany jest w większości przypadków z zastosowaniem znieczulenia miejscowego.

Rodzaje materiałów zastępczych stosowanych do regeneracji kości

Technika odbudowy kości zależy od rodzaju zastosowanego materiału. Jak pokazuje praktyka, najczęściej używanym surowcem zastępczym są odpowiednio oczyszczone materiały pochodzenia odzwierzęcego. Kolejną techniką jest zastosowanie kości pobranej od samego pacjenta. Wykorzystywana jest tutaj kość pobierana z okolic żuchwy, bródki lub guza szczęki. Tkanka kostna może być też pobrana od innej osoby. To jednak niesie za sobą ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej. Innym bardzo często stosowanym materiałem są syntetyczne tworzywa zastępcze. Przy doborze właściwego materiału lekarz bierze pod uwagę ich odmienne właściwości i oddziaływanie na pacjenta. Istotnym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji może być też cena danego zamiennika. Na pierwszy plan zawsze wysuwa się bezpieczeństwo stosowania danego materiału i jego kliniczna skuteczność w odbudowie tkanki kostnej.

Zabieg regeneracji kości nie tylko umożliwia uzyskanie pięknego uśmiechu, ale także przywraca sprawność funkcjonowania szczęki i żuchwy. Decyzję o leczeniu podejmuje się na podstawie przeprowadzonej wcześniej analizy stanu tkanki kostnej. Możliwości współczesnych gabinetów dentystycznych pozwalają wybrać indywidualnie dostosowaną i optymalną technikę regeneracji, która przyniesie najlepsze efekty.

English EN German DE Polish PL Portuguese PT Spanish ES Ukrainian UK