Od 1 czerwca klinika Trio-Dent jest otwarta pacjentów

Szanowni Państwo,

Klinika Stomatologiczna Trio-Dent jest od 1 czerwca otwarta dla planowych wizyt pacjentów od poniedziałku od piątku w godzinach od 9:00 do 20:00 oraz w soboty od 9:00 do 15:00.

W związku z sytuacją epidemiczną informujemy, że podczas wizyt stosujemy zaostrzone formy proceduralne zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia oraz Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

Każdy pacjent przed wizytą stomatologiczną ma przeprowadzany wywiad epidemiologiczny w kierunku zakażenia koronawirusem oraz otrzymuje drogą mailową wyczerpującą informację na temat szczególnego sposobu zabezpieczania Pacjentów i Personelu Medycznego podczas zabiegów w okresie pandemii COVID-19 w Trio-Dent.

W celu uzyskania wszystkich dodatkowych danych prosimy o kontakt z Recepcją Kliniki pod numerem telefonu 22 826 20 64 lub drogą mailową na adres : klinika@triodent.com.pl 

 

JAK ZABEZPIECZAMY PACJENTÓW I PERSONEL MEDYCZNY W KLINICE TRIO-DENT W OKRESIE PANDEMII COVID-19 ?

W związku z pandemią COVID-19 informujemy , że wizyty pacjentów w klinice stomatologicznej Trio-Dent odbywają się z zastosowaniem zaostrzonych form proceduralnych zapobiegania zakażeniu
wirusem SARS-CoV-2. Chcąc maksymalnie ograniczyć narażenie Pacjentów i Personelu Medycznego postępujemy zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia i Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Mając na celu zapobieganie krzyżowemu przenoszeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 stosujemy procedury nadmierne w warunkach normalnego funkcjonowania kliniki w zakresie środków ochrony osobistej , częstotliwości wizyt , czasu ich trwania itp. Na procedury te składają się :

SPOSÓB KONTAKTOWANIA SIĘ PACJENTA Z KLINIKĄ TRIO-DENT

1.Kontakt bezpośredni z pacjentami powinien zostać ograniczony do minimum . Prosimy każdorazowo aby pacjenci kontaktowali się drogą telefoniczną lub mailową na adres klinika@triodent.com.pl (z
opisem problemu + ewentualnie zdjęciem przesłanym tą drogą), aby zachować zasadę , że w poczekalni kliniki będą przebywać tylko pacjenci umówieni wcześniej na wizytę.

2.Recepcja kliniki po kontakcie z pacjentem i po określeniu z czym się zgłasza ustala możliwość, czas wizyty i jej długość, przy czym recepcja zapisując pacjenta dodatkowo odznacza w grafiku czas przerwy między wizytami wynoszący minimum 15 minut od planowego zakończenia wizyty celem zapewnienia odpowiedniej dezynfekcji pomieszczenia oraz wymiany i dekontaminacji powietrza .

SPOSÓB OBSŁUGI PACJENTA W RECEPCJI PRZED I PO WIZYCIE W KLINICE TRIO-DENT

1.W poczekalni klinki może jednorazowo przebywać maksymalnie 6 pacjentów ( 2 w części głównej i po 2 w częściach bocznych korytarza)

2.Pozostali oczekujący pacjenci powinni przebywać na zewnątrz i oczekiwać na swoją kolejność. Kontakt z tymi pacjentami recepcja utrzymuje przez telefon komórkowy.

3.Recepcja utrzymuje bezpieczną odległości (oddzielenie recepcji od poczekalni wykonane w przeźroczystej pleksy) od Pacjenta , dotyczy to również przekazywania ankiety i dokumentów.

4.W przedsionku kliniki umieszczono dla Pacjentów dozownik z płynem dezynfekcyjnym, chusteczki jednorazowe oraz kosz. Każdy Pacjent jest proszony o skorzystanie z dezynfektora przed wejściem do
kliniki . Ponadto po wejściu przed wizytą Pacjent powinien skorzystać z toalety celem umycia rąk wg. załączonej w toalecie procedury oraz celem wypłukania ust płynem dezynfekcyjnym dla niego
przygotowanym .

5.Na wizytę pacjent przychodzi sam. Wyjątkiem są małe dzieci oraz osoby starsze niepełnosprawne, wówczas zezwala się na obecność jednego opiekuna.

6.Przed wizytą pacjent będzie miał drogą telefoniczną zbierany wywiad. Należy zwrócić uwagę pacjentowi, że w sytuacji podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 istnieje możliwość odmowy wykonania świadczenia i skierowania pacjenta do ośrodków referencyjnych wyznaczonych w województwie mazowieckim.

7.Pacjent przed wizytą obowiązkowo wypełnia nową ankietę dotyczącą stanu jego zdrowia oraz ewentualnych źródeł kontaktu z nosicielami wirusa SARS-CoV-2. Zebrany wywiad znajdujący się w ankiecie u pacjenta zakwalifikowanego na wizytę ma formę pisemnego oświadczenia pacjenta .Ankieta ta będzie wysyłana przez recepcję na adres e-mail pacjenta planowanego do przyjęcia i powinna być  wypełniona w domu oraz podpisana. Brak wypełnienia ankiety będzie skutkował odmową przyjęcia pacjenta. Podkreślamy istotności tej ankiety dla monitorowania możliwości zakażenia krzyżowego SARS-CoV-2 w trakcie zabiegów stomatologicznych.

8.Płatność za wizytę preferowana jest kartą kredytową. Paragon /na wyraźną prośbę fakturę/recepcjonistka powinna położyć na ladzie recepcji a nie przekazywać bezpośrednio do rąk pacjenta.Dokumentacja medyczna może być udostępniania tylko w formie elektronicznej , stąd istnieje konieczność aby recepcjonistka każdorazowo aktualizowała dane pacjenta w tym szczególnie PESEL i adres e-mail przy pacjencie.

SPOSÓB ORGANIZACJI KLINIKI I PRZYJĘĆ PACJENTÓW PRZEZ PERSONEL MEDYCZNY W KLINICE TRIO-DENT

1.Do leczenia przyjmowani są pacjenci :

W trybie pilnym: ostre postacie zapaleń w obrębie jamy ustnej i tkanek przylegających oraz procedury takie jak: nacięcie ropnia okołowierzchołkowego i/lub przyzębnego, ekstrakcja zęba będącego przyczyną ropnia, zaopatrzenie pacjentów urazowych.

W trybie przyspieszonym: usunięcie torbieli, ekstrakcja zęba z bólem, zaopatrzenie w doraźną pomoc z zakresu stomatologii zachowawczej (utracone wypełnienie z ostrymi brzegami lub ostrymi brzegami korony zęba, utracony opatrunek), endodontyczne (utracony opatrunek, zakończenie leczenia), protetyczne (uszkodzenie protez stałych i ruchomych), ortodontyczne (utrata zamka, uszkodzenie ligatury, uszkodzenie łuku, utrata retencji).

W trybie kontynuacja leczenia : zakończenie rozpoczętego leczenia stomatologicznego lub wykonanie niezbędnych czynności leczniczych u pacjentów tego wymagających (o czym decyduje lekarz
prowadzący)

W trybie planowego leczenia stomatologicznego : po uzgodnieniu z lekarzem prowadzącym typu planowanego zabiegu

2. W przypadku procedur leczniczych zabiegowych lub krótkich wizyt (kontrola) personel medyczny zaopatrzony jest w sterylne jednorazowe środki ochrony osobistej (fartuchy ,czepki ,przyłbice , okulary ,
rękawiczki jednorazowe i maseczki chirurgiczne oraz typu FFP2 lub FFP2) natomiast pacjent zaopatrzony w osobiste środki ochronne (czepki , sterylne serwety zabiegowe okrywające)

3. Po wizycie pacjenta gabinet podlega procedurze dezynfekcji . Czyszczone i dezynfekowane są wszystkie powierzchnie odsłonięte : klamki wejściowe , krany , umywalki , blaty , powierzchnie fotela itp.

4. Między wizytami zapewniony jest czas na dezynfekcję pomieszczeń oraz na wymianę , dezynfekcję i filtrację powietrza. Jest to minumum 15 minut od wyjścia jednego pacjenta do czasu kolejnej wizyty
następnego pacjenta .

5. W celu dezynfekcji powietrza i stosowane sa następujące środki :

– powietrze jest wymieniane w gabinetach 3-krotnie w ciagu godziny przez centralę wentylacyjną zaopatrzoną w komplety filtrów (polska norma wynosi 1.5-krotność)

– w trybie ciągłym w gabinetach zabiegowych pracują przepływowe lampy UV-C dające efekt przeciwwirusowy, przeciwgrzybiczy, przeciwzarodnikowy i przeciwbakteryjny

– każdy gabinet został wyposażony w 8-stopniowy proces poprawy powietrza urządzeniem Warmtec AP350W+ pracującego w trybie ciągłym i składającego się z zespołu filtrów : HEPA 14 , węgla aktywowanego , sita molekularnego , filtru fotokatalitycznego (rozdrobniony tlenek tytanu), filtru UV oraz generatora jonów ujemnych dzięki czemu osiągany jest dodatkowy efekt przeciwwirusowy,
przeciwgrzybiczy, przeciwzarodnikowy i przeciwbakteryjny.

6. W celu dezynfekcji powierzchni otwartych oraz skóry stosowane są certyfikowane środki takie jak : ERG Clean Skin , Effective Spray CLP , Kastell Sept , Velodes Soft . Karty charakterystyki produktów są załączone na końcu opracowania.

7.Narzędzia wielorazowe są dezynfekowane z zastosowaniem profesjonalnej myjni dentystycznej firmy Miele oraz sterylizowane ciśnieniowo z zastosowaniem autoklawów Getinge K7+

Więcej o zabezpieczeniu naszych lekarzy przeczytasz w dokumencie PPE OCHRONA OSOBISTA.pdf

Więcej o zabezpieczaniu naszych pacjentów przeczytasz w dokumencie JAK ZABEZPIECZAMY PACJENTÓW I PERSONEL.pdf

English EN German DE Polish PL Portuguese PT Spanish ES Ukrainian UK